Kỹ năng quản trị chiến lược thành công

Bài giảng: 30 bài học/

Học viên đăng ký: 16

Giá gốc: 600,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 360,000 VNĐ

(giảm 40% áp dụng đến ngày 13/12)Bài giảng: 30 bài học

Thời lượng:

Học viên đăng ký: 16

Giá gốc: 600,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 360,000 VNĐ (giảm 40% áp dụng đến ngày 13/12)Giới thiệu khóa học

  Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu của nó. Vì vậy, Quản trị chiến lược có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động kinh doanh của một tổ chức doanh nghiệp, Công ty….

  Quản trị chiến lược tạo ra cho mỗi người những nhận thức hết sức quan trọng. Mục tiêu chủ yếu của quá trình này chính là đạt được sự thấu hiểu và cam kết thực hiện cả trong ban giám đốc cũng như trong đội ngũ người lao động.

  Khóa học"Kỹ năng quản trị chiến lược thành công" sẽ vạch ra các định hướng về quy trình, phương pháp, công cụ cũng như cách thức xây dựng chiến lược cho Công ty, chiến lược trong kinh doanh…hoạch định các mục tiêu của tổ chức: đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu trong môi trường hiện tại cũng như tương lai để phát triển hoạt động kinh doanh của bạn. Những yếu tố giúp Nhà quản trị nắm bắt và phát triển doanh nghiệp thành công.

Lợi ích khóa học

  • Bạn sẽ nâng cao tầm nhìn cá nhân, khả năng nắm bắt xu hướng và các chiến lược trong Quản trị doanh nghiệp.
  • Giúp bạn bổ sung những kiến thức về Quản trị; Hiểu biết sâu sắc về Quản trị chiến, các quy trình và phương pháp Quản trị chiến lược.
  • Nhận biết, phân tích và có giải pháp ứng phó với các rủi ro mà doanh nghiệp mình có thể gặp phải.
  • Học viên sẽ có khả năng xây dựng một quy trình quản trị, chủ động lập kế hoạch quản lý cho chính hoạt động của doanh nghiệp mình.

Đối tượng đào tạo

  • Dành cho các cá nhân có nhu cầu học Quản trị chiến lược.
  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận,… trong doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Phần 1 : Khái niệm Quản trị - Quản trị chiến lược
Phần 2 : Các nguồn lực chính của một tổ chức doanh nghiệp
Phần 3 : Quy trình quản lý chiến lược
Phần 4 : Phương pháp và công cụ để Quản trị chiến lược
Phần 5 : Xây dựng chiến lược Công ty
Phần 6 : Xây dựng chiến lược kinh doanh
Phần 7 : Những yếu tố cần thiết để Nhà Quản trị chiến lược thành công

Quyền lợi học viên

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi

Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần "thảo luận" khóa.

Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.

Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp

Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi

Đã có 16 học viên đăng ký học khóa này (cập nhập ngày 10/12/2023)

Giá gốc: 600,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 360,000 VNĐ (giảm 40% áp dụng đến ngày 13/12)